Pakutavad

Teenused

Kaivuri teenused pilt
 • Pinnase- ja kaevetööd
 • Kraavid
 • Tiikide kaevamine
 • Planeerimistööd
 • Platsid
 • Parklad
 • Kõnniteed
 • Sissesõidu teed
 • Teede hooldus
 • Küttetorud
 • Veetorud
 • Aiad
 • Väravad
 • Piirdeaia elementide müük
 • Liiv
 • Kruus
 • Killustik
 • Freesasfalt
 • Muld
 • Ekskavaatorid
 • Laadurid
 • Kallurid
 • Abitöölised
 • Teed
 • Platsid
Meie

Tugevused

Kindlad koostöö partnerid
100%
Usaldusväärne meeskond
100%
Klientide soovid ning rahulolu
100%
Soodne hinnatase
100%
Meeskond kellel on visioon ning tahe teha rohkem
100%
Uuenev tehnikapark
100%
Klientidelt saadud

Tagasiside

Kalle

Võib julgelt tellida killustiku, toodi kiirelt kohale.

Sirje

Tellisin kaevetööd miniekskavaatoriga, sest ei tahtnud haljastust rikkuda. Tehti nii puhtalt tööd, et praktiliselt jäid taimed puutumata.

Rainer

Tellisin sissesõidu tee, töö kiire ja korralik ning mõistliku hinnaga.

Referentsid

Tehtud tööd

Tellija: Trefnord AS
Tellija: Sungate Fence OÜ
Tellija: Remart Ehitus OÜ
Tellija: Sungate Fence OÜ
Tellija: Sungate Fence OÜ
Tellija: Nordecon AS
Tellija: Eraisik

Töös olevad

Tellija: Megaron-E AS
Tellija: Reval ekspert
Tellija: Nordlin ehitus
Tellija: Ramm ehitus
Caterpillari logo
New Hollandi logo
Doosani logo
Kobelco logo